Гаранционно и следгаранционно подържане на устройствата и системите.
Предоставяне на заместващо устройство за времето за ремонт.