StreamHub Server

Aviwest DMNG Manager

Един сървър който да обслужва всички подвижни устройства, но и с възможности за приемане на други IP стриймове. Извежда видеата  на множество SDI изходи, като едновременно с това записва на диск. Приема и записва на диск файлове изпращани от подвижните устройства. Автоматично прехвърля на FTP сървър записаните файлове след приключване на записите.
Може да служи и като платформа за контрибуция до множество точки, използвайки публични мрежи.

Функционалност

Приемник, енкодер и декодер

Възможност да приема до 16 паралелни стрийма от Aviwest устройства. Както и богат набор от входящи IP портоколи (RTMP, RTSP/RTP, HLS, TS/IP) за получаване на стриймове от други устройства. Може да декодира до 4 H.264/H.265 и да ги изкарва синхронизирано по 4 SDI изхода.

Видео записване и транскодиране

Комбинирано записване и транскодиране, паралелно на останалите процеси по приемане на видеото.

Контрибуция и дистрибуция до една или много дестинации

StreamHub предлага възможност за дистрибуция на съдържанието по всякакви мрежи, чрез разнообразни протоколи (SST – AVIWEST Safe Streams Transport, RTMP, RTSP/RTP, HLS, TS/IP, SRT). До 32 IP изхода - CDN-и, социални мрежи, стрийминг платформи или други StreamHub устройства.

Други функции

Internet gateway за полевите Aviwest устройства, позволяващ достъпа до интернет от hotspot на дадено полево устройство.
IFB/SIP двупосочна аудио комуникация с до 16 полеви устройства.
Multiview - видео решетка с до 16 видео thumbnail-a (4 на 4).